Aktuel information om Resia Travel Groups rekonstruktion.

Bæredygtige rejser – klimasmarte erhvervsrejser

Rejser genererer udledning af kuldioxid. Med Resia som erhvervsrejsebureau får I hjælp til både at minimere jeres miljøpåvirkning og kompensere for den udledning, jeres rejser genererer. Her kan I læse mere om, hvordan I hjælper jer til at opnå mere bæredygtige rejser.

Hvis I vil minimere den miljøpåvirkning, jeres virksomhedsrejser har, er der to spørgsmål, I bør stille jer selv. Nemlig om I skal rejse og i så fald, hvordan I skal rejse. Om rejsen er berettiget er noget, I helt selv afgør i det enkelte tilfælde. Vi hjælper jer, som jeres erhvervsrejsebureau, til at minimere miljøpåvirkningen på firmaets rejser, hvis I ønsker det. 

Vores bedste tips til mere bæredygtige rejser er:

  • Mål & følg op: Mål jeres nuværende miljøpåvirkning og opsæt de mål, som I kan arbejde henimod og følge op på.
  • Reducer jeres klimapåvirkning gennem smarte valg.
  • Vi hjælper vores kunder med tips og råd om, hvordan de kan rejse mere klimasmart.
  • Kompenser for jeres faktiske udledning.
  • I kan ikke rejse helt miljøvenligt, men I kan klima reducere jeres flyrejser og købe bio-verifikater, mens vi venter på fossilfri fly.

Resia Erhvervsreser tilbyder tre forskellige tjenester, der hjælper jer med at følge ovennævnte trin og opnå mere bæredygtige rejser. Her nedenfor kan du læse mere om disse tjenester; miljøstatistik, bio-verifikater og bidrage til reduktion klima. 

Miljøstatistik over jeres erhvervsrejser

Som et første skridt udarbejder vi en miljøstatistik over jeres rejser. Så får I et tydeligt overblik over omfanget af kuldioxidudledning fra jeres erhvervsrejser. Rapporten viser miljøpåvirkningen ifølge Miljøstyrelsens direktiv. Med tydelige data som grundlag kan I lettere træffe de rigtige beslutninger og opsætte rimelige mål for, hvordan I kan minimere jeres kuldioxidudledning fremover. Vi hjælper jer med at tilpasse jeres rejser, så kan I over tid kunne se i statistikken, hvordan jeres miljøpåvirkning bliver reduceret.

Bio-verifikat – fossilfri flyvninger med Fly Green Fund

Resia har som det eneste danske erhvervsrejsebureau et samarbejde med Fly Green Fund. Dermed kan vi tilbyde jer som kunder mulighed for at købe bio-verifikater. Bio-verifikater er en måde at støtte og fremme markedet for bioflybrændstof. Målet er så vidt muligt at flyve fossiltfrit og dermed mindske flyrejsernes negative indvirkning på miljøet.

Baseret på, hvor meget I flyver, betaler I en afgift, som går direkte til Fly Green Fund. Af fondens penge går 75 % derefter til indkøb af biobrændstof og 25% til at udvikle fremtidens produktionsmetoder til biobrændsel. Omkostningen til bio-verifikater kan fordeles pr. erhvervsrejse, så omkostningen placeres på det rigtige omkostningspunkt for hver enkelt rejse, I foretager.

Selv små ændringer kan gøre en stor forskel. Vi viser jer gerne, hvordan. Her kan du downloade vores produktark og læse mere om bæredygtige rejser samt hvordan vi som erhvervsrejsebureau kan hjælpe jer med at rejse klimasmart.

Kontakt os, så fortæller vi gerne mere       Se flere af vores tjenester

OBS!

Har du bestilt to enkeltbilletter, som tur/retur, betyder det, at hvis den ene afgang af en eller anden årsag ikke gennemføres som planlagt, så ændres/annulleres den anden strækning ikke automatisk. Dette skal du selv sørge for. Er ændring ikke tilladt for denne strækning, så er billetten tabt.